Visualización de información de bases de datos heterogéneas

by Cobo, María Laura, Martig, Sergio R, Castro, Silvia Mabel and Fillottrani, Pablo Rubén
Reference:
Visualización de información de bases de datos heterogéneas (Cobo, María Laura, Martig, Sergio R, Castro, Silvia Mabel and Fillottrani, Pablo Rubén), In IV Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, 2002.
Bibtex Entry:
@inproceedings{cobo2002visualizacion,
  title={Visualizaci{'o}n de informaci{'o}n de bases de datos heterog{'e}neas},
  author={Cobo, Mar{'i}a Laura and Martig, Sergio R and Castro, Silvia Mabel and Fillottrani, Pablo Rub{'e}n},
  booktitle={IV Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computaci{'o}n},
  year={2002}
}

Posted in